TERRANET: MINSKAD FÖRLUST 1 KV, ÅTERKOMMER KRING FINANSIERING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvaruteknikbolaget Terranet, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -8,5 miljoner kronor (-11,4).

De totala intäkterna var 0,2 miljoner kronor (1,7) och bestod av ersättning för utvecklingsarbete.

Terranets likvida medel på 7,3 miljoner kronor vid slutet av mars bedöms räcka till slutet av det tredje kvartalet 2019, uppges det i rapporten.

"Vi har under våren löst vår kortsiktiga finansiering genom den tidigare avslutade företrädesemissionen av konvertibler och ett tecknat brygglån. Styrelsen ägnar nu stor kraft åt bolagets långsiktiga finansiering och vi kommer att återkomma med mer information om detta de närmaste månaderna", skriver Terranet.

"Några månader in i 2019 ser vi på Terranet flera positiva signaler som visar att det finns ett stort intresse för vår teknik för aktiv fordonssäkerhet och radiobaserade sensorer för positionering och navigering av självkörande bilar, hel och delvis automatiserade fordon", skriver vd Pär-Olof Johannesson vidare i delårsrapporten.