TELIA: TAGIT VISS HÖJD I SÄNKT UTDELNINGSNIVÅ - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telia har med sin sänkta utdelning tagit höjd dels för lägre resultat inom TV & Media men även för att den övriga verksamheten kan komma att påverkas negativt av ett osäkert läge till följd av covid-19.

Det säger Telias tillförordnade vd Christian Luiga till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi har tagit höjd för en del andra risker. Per i dag ser vi att verksamheten utanför TV & Media tuffar på, men när vi nu ändå såg över utdelningen som en följd av utvecklingen inom TV & Media har vi tagit lite höjd", säger han.

Telia räknar nu med att ebitda-resultatet för TV & Media blir 1,0-1,5 miljarder kronor lägre under 2020 än under 2019. Utdelningsförslaget sänks emellertid mer än så, med totalt 2,6 miljarder kronor.

"Ändringen i utdelningen speglar just vad vi tror om TV & Media tillsammans med en buffert."

I samband med det sänkta utdelningsförslaget meddelade Telia också att bolaget inte kommer att nå de tidigare prognoserna för 2020 om ett justerat ebitda-resultat som växer 2-5 procent och ett operationellt fritt kassaflöde på 10,5-11,5 miljarder kronor.

Inga nya prognoser kan ges för tillfället.

Christian Luiga påpekar dock att Telia är ett "starkt bolag med en stor stabil grund" som har en bättre riskprofil än många andra verksamheter.

Vad gäller tv-verksamheten är det främst annonsintäkterna som har fallit bort.

"C more har inte tappat kunder, vi har snarare fått lite kunder, och vi har ett ökat tv-tittande. Vi hade väldigt bra tittarsiffror på Lets Dance i förra veckan", säger han.

Teliachefen jämför med hur det var under finanskrisen 2008 och konstaterar att i ekonomisk kris drar alla i nödbromsen och det märks tydligt på annonsmarknaden. Det som är skillnaden nu är att med corona har alla livesända event och livesänd sport tagits bort.

"När sporten försvinner, försvinner också möjligheten att ta betalt. Nu när sporten inte finns tar vi bara betalt 139 kronor för det övriga utbudet, vilket är en sänkning från paket runt 400 kronor tidigare. Utöver det försvinner alla bettingföretag som annonserar", säger Christian Luiga.

Han tillägger att det naturligtvis i den här marknadssituationen är svårare att göra prishöjningar och svårare att genomföra olika kampanjer.

"De projekt som vi tror blir svårt att leverera i år ser vi över och stoppar. Vi kommer att vara snålare på kostnader och förhandla om avtal där det går", säger Christian Luiga med tillägget:

"Just nu har vi också ett extremt starkt samhällsansvar att säkerställa leverans av olika kommunikationstjänster och det är fokus här och nu."