TELIA: SVERIGE MER STABILT ÄN ANDRA HUVUDMARKNADER 1 KV - FC

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige är något mer stabilt än Telias andra två huvudmarknader när det gäller utvecklingen i det första kvartalet 2019.

Det sade Telias finanschef Christian Luiga vid kapitalmarknadsdagen.

Telia guidade i tisdagsmorgonens pressmeddelande för att nedgången i det underliggande organiska ebitda-resultatet i det första kvartalet 2019 förväntas bli något större jämfört med motsvarande nedgång under det fjärde kvartalet 2018.

"Utvecklingen drivs av en kombination av de tre huvudmarknaderna men förväntas inte påverka Telia Companys utsikt för det operationella fria kassaflödet för 2019", skrev bolaget.

"Första kvartalet drivs av alla tre huvudmarknader som är lite sämre än fjärde kvartalet. Sverige kommer faktiskt att vara mer stabilt jämfört med de andra två", sade Christian Luiga under sitt anförande vid kapitalmarknadsdagen.

Telia guidade i pressmeddelandet även för att opex ska minska med cirka 2 procent årligen netto under åren 2019-2021.

"Det känns som att vi har kontroll på 2019", sade finanschefen.

Två procent för 2019 är en rätt solid siffra eftersom Telia inte började med frågan i det första kvartalet 2019 utan tidigare, framhöll han.

Det mesta av den planerade opex-minskningen kommer från Sverige, men även från andra länder som Estland. Med tanke på tillväxten i Estland är det dock svårare att minska kostnaderna där, noterade finanschefen.

De tre senaste åren har Telias opex-minskning varit 1,0 procent 2016, 0,5 procent 2017 och 2,0 procent 2018. Bolaget siktar alltså på att upprätthålla fjolårets opex-minskningstakt under de kommande tre åren.

Målet om en opex-minskning på två procent per år är efter inflation, vilket innebär att den målsatta nedgången är fyra procent före förväntad inflation på cirka 2 procent.

Telia skruvade vid kapitalmarknadsdagen samtidigt upp ambitionen om rörelsekapitalförbättringen från 5 miljarder kronor till 6 miljarder kronor, av vilket 3,6 miljarder kronor uppnåddes 2017-2018. Jämfört med hur förbättringsarbetet har sett ut tidigare ska förbättringen framöver i högre grad handla om rörelsekapital kopplat till lager och kunder, uppgav Christian Luiga.