Telia: ställer in resterande återköp av aktier

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telias styrelse har beslutat att inte genomföra återköp av aktier för resterande 5 miljarder kronor i det treåriga återköpsprogrammet. Det pågående programmet fortsätter till och med årsstämman 2020.

Då kommer Telia Company att ha återköpt aktier för totalt 10 miljarder kronor och styrelsen har för avsikt att föreslå att årsstämman 2020 beslutar att aktierna som har köpts sedan årsstämman 2019, ska dras in.

Det framgår av ett pressmeddelande.

När Telia i april 2018 införde återköpsprogrammet som skulle pågå så länge kreditbetygsmålet kunde bibehållas eller så länge det inte fanns några andra starka strategiska anledningar att avstå från ytterligare återköp av aktier.

"Styrelsen drar slutsatsen att även om de operativa trenderna vänder under det tredje kvartalet som företaget har angett, har den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 miljarder kronor i det treåriga programmet", skriver Telia.