TELIA: RIKSDAGEN UPPMANAR REGERINGEN SE ÖVER STATENS INNEHAV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges riksdag beslutade på onsdagen att uppmana regeringen att se över statens innehav i Telia.

Det rapporterar Dagens Industri som konstaterar att riksdagen därmed går emot regeringens vilja.

Att riksdagen skulle hantera frågan på onsdagen var känt. För en tid sedan ställde sig en majoritet i riksdagens näringsutskott bakom ett tillkännagivande till regeringen om att statens innehav i Telia på sikt ska säljas.

Majoriteten består av de fyra forna allianspartierna och Sverigedemokraterna. Det sistnämnda partiet svängde i frågan för en tid sedan.

Genom Telias planerade förvärv av Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår, skulle staten bli storägare i TV4, något som det har förekommit kritik emot.

Partierna kräver en omstrukturering av Telia, så att de kommersiella delarna av Telia kan säljas medan staten ska behålla kontrollen över den försvarsmässigt känsliga infrastrukturen, rapporterade Dagens Industri då.

Svenska staten äger drygt 37 procent av aktierna i Telia. Försvarsmakten har varit kritisk till en försäljning av statens Telia-innehav.