TELIA: OPEX VÄNTAS MINSKA CA 2% ÅRLIGEN NETTO 2019-2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telia räknar med att bolagets så kallade opex på cirka 24 miljarder kronor kommer att minska med cirka 2 procent årligen netto under åren 2019-2021.

Det framgår av ett pressmeddelande inför tisdagens kapitalmarknadsdag.

"En del av minskningen av rörelsekostnaderna är hänförlig till införandet av den nya verksamhetsmodellen. Effekten kommer att ske gradvis med ett mål om att sänka kostnaderna med 10-15 procent till 2022 på en kostnadsbas om cirka 6 miljarder kronor", skriver Telia.

Kassflödessynergierna från förvärvet av Get/TDC i Norge om 800 miljoner norska kronor (tidigare 700 miljoner norska kronor) förväntas nå full effekt vid utgången av 2021. Effekten kommer att vara störst i början med en ambition om 450 miljoner norska kronor 2020, meddelas det.

Telias ambition att förbättra rörelsekapitalet har höjts från 5 miljarder kronor till 6 miljarder kronor, av vilket 3,6 miljarder kronor uppnåddes 2017-2018.

Telia Company presenterar även nya gröna åtaganden för 2030 som innebär fokus på koldioxidneutralitet och noll avfall.

Bolagets kapitalmarknadsdag hålls mellan klockan 08:00 och 12:30 i Stockholm.