Telia: något bättre marginal än väntat i tredje kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 8.268 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 39,0 procent.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 8.109 miljoner kronor med en marginal på 37,7 procent.

Nettoomsättningen blev 21.180 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.535 miljoner kronor. Nettoomsättningen sjönk 3,7 procent organiskt under det tredje kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på -4,2 procent det andra kvartalet och -3,0 procent under första kvartalet 2019.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -1,3 procent i det tredje kvartalet, mot -1,4 procent under det andra kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten -4,4 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -1,4 procent.

Telias tillförordnade vd Christian Luiga bedömer att utfallet av det tredje kvartalet bekräftar uppgifter som tidigare uppgetts om att det andra halvåret skulle vara bättre än det första halvåret 2019.

Det framgår av vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.

Telia spår att bolaget vid utgången av året kommer att nå en årstakt i sina kostnadsbesparingar på cirka 200 miljoner kronor.

Gällande investeringarna, capex, under 2020 skriver Christian Luiga att möjligheten att minska capex "är begränsad givet förväntad kunddriven efterfrågan och vår ambition inom bredbandsfiber såväl som att behålla en ledande roll inom mobilt genom 5G"