TELIA: FÖRSÄMRING I 1 KV PÅVERKAR EJ HELÅRSPROGNOSEN - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den större resultatnedgång än tidigare som Telia flaggar för avseende första kvartalet påverkar inte bolagets helårsguidning för kassaflödet.

Det uppger Telias vd Johan Dennelind för Nyhetsbyrån Direkt vid Telias kapitalmarknadsdag.

Ni behåller kassaflödesguidningen trots att resultatnedgångstakten i första kvartalet var större än i det fjärde kvartalet i fjol?

"Redan vid bokslutsrapporten sade vi att första halvåret/första kvartalet kommer att bli sämre än andra halvåret. Nu förtydligar vi bara det och därmed har det ingen påverkan på årets guidning för kassaflödet", svarar Telia-chefen.

Skulle du säga att beskrivningen av första kvartalet inte avviker från vad ni har guidat för tidigare?

"Marginellt."

Är försämringen tillfällig eller strukturell? Vad består den i?

"Den är tillfällig. Vi har ingen anledning att ändra vår syn på årets kassaflödesprognos och den är ju det enda som vi guidar på. Och inte heller för framtiden, som vi har visat vid kapitalmarknadsdagen. Vi har tillräcklig fundamenta, både i själva businessen men också mer kassaflödeshantering, för att växa kassaflödet framöver. Så det blir ingen ändring baserat på första kvartalet", säger Johan Dennelind.

Telia guidade i tisdagsmorgonens pressmeddelande för att nedgången i det underliggande organiska ebitda-resultatet i det första kvartalet 2019 förväntas bli något större jämfört med motsvarande nedgång under det fjärde kvartalet 2018.

Ni höjer nu samtidigt ambitionen när det gäller rörelsekapitalförbättringen. Hur hänger det ihop med den oförändrade kassaflödesguidningen för helåret?

"För 2019 finns det ingen koppling för den, utan det är mer framåt där vi ser att det finns möjlighet att ta ut ytterligare rörelsekapitalförbättringar. Så det är en del av prognosen som säger att vi kommer att behålla eller öka kassaflödet under åren efter 2019", säger Johan Dennelind.

De tre senaste åren har Telias rörelsekostnadsminskning (opex) varit 1,0 procent 2016, 0,5 procent 2017 och 2,0 procent 2018. Bolaget siktar nu på att upprätthålla fjolårets opex-minskningstakt på 2 procent under de kommande tre åren.

En opex-minskning med två procent är det enskilt bästa utfallet på tre år, som ni nu extrapolerar tre år framåt?

"Det är också vad vi tror att vi måste göra för att behålla den utveckling vi har på ebita och kassaflöde. Det ser vi även att vi har möjlighet att göra utan att påverka vår tillväxtagenda. Det är alltid en delikat balansgång - hur mycket kan man ta ut ur en verksamhet utan att påverka möjligheten att växa. Två procent är en nivå där vi kan hantera både tillväxt och en ökad lönsamhet kortsiktigt och långsiktigt", resonerar Johan Dennelind.

Från den 1 april justerar Telia bland annat priset för sin fasta hemtelefonitjänst Telia Bas i Sverige. Det nya priset blir 329 kronor i månaden, inklusive samtal till fasta telefoner och mobiler. Det tidigare priset var 205 kronor i månaden plus samtalsavgifter.

Hur kundens pris påverkas beror på vilken typ av kund man är, konstaterar Johan Dennelind.

"Vissa får ju en prissänkning när samtalskostnaden ingår. Andra får en prishöjning, mot att de samtidigt kan ringa hur mycket de vill framöver."

Vad blir effekten för Telia sett utifrån snittskunden?

"Vi ser att förändringen ger oss en något ökad intäktsmöjlighet på fasttelefonisidan under året. Sedan får vi se. Vi är i en fas, som vår Sverigechef Anders Olsson beskrev tydligt i dag, där den fasta telefonin successivt kommer att bli en mindre och mindre del av våra intäkter och lönsamhet. På sikt är det något vi kommer att stänga ned helt, men det ligger många år framöver."

Är det bökigt att höja priset för kunderna? Är det något ni hellre gör vartannat år eller vart tredje år, snarare än varje år?

"Nej, det är inte bökigt."

Blir det stora kundtapp vid varje tillfälle?

"Nej, men vi har ju en nedåtgående trend på kundbasen fast telefoni. Vi tar hand om de kunder vi har, ser till att de är nöjda och sedan gör vi också justeringar i pris där det finns den möjligheten."

Telia står fast vid budskapet att bolagets förvärv av Bonnier Broadcasting, som äger bland annat TV4 och Cmore, kommer att godkännas under andra halvåret 2019.

"Nu har vi precis lämnat in dokumenten så fas 1-diskussionen pågår. Sedan får vi se om det finns möjlighet att få igenom affären i fas 1 eller, som vi tror, i fas 2, det vill säga under den senare delen av året", säger Teliachefen.

Tror du att affären kommer att godkännas eller stoppas helt, eller finns det något scenario där ni bara får igenom affären med villkor om exempelvis avyttringar?

"Det är en normal konkurrensprövning och där finns det ett antal olika scenarier som vi måste jobba med. Jag vill inte gå händelserna i förväg", säger Telia-chefen.