TELIA: ANDEL AV TURKCELLS UTDELNING CA 389 MLN KR E SKATT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telia och övriga aktieägare i Turkcell Holding har kommit överens om att stödja Turkcells styrelses förslag till årsstämman i Turkcell gällande utdelning om totalt 1.010 miljoner turkiska lira att betalas ut den 31 oktober 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förutsatt årsstämman bifaller förslaget utgör Telia Companys andel av ovan nämnda utdelning 243 miljoner turkisa lira. Det motsvarar cirka 410 miljoner kronor före skatt och cirka 389 miljoner kronor efter skatt, uppger Telia.

Telia är den största ägaren i Turkcell med en indirekt ägarandel på 24,0 procent via sitt minoritetsinnehav i Turkcell Holding.

Turkcells årsstämma är utlyst till den 12 september 2019 och förslaget förväntas godkännas då Turkcell Holdings ägande i Turkcell uppgår till 51 procent.