TELENOR: ESA UTDÖMER KONKURRENSAVGIFT, TELENOR AVSER ÖVERKLAGA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) EFTA Surveillance Authority (ESA) har beslutat att den norska teleoperatören Telenor ska betala en konkurrensavgift på 112 miljoner euro, motsvarande cirka 1,2 miljarder norska kronor, för brott mot konkurrensregler under perioden 2008-2012.

Det framgår av ett pressmeddelande från Telenor som uppger sig vara förvånade över både utfallet och storleken på boten. Telenor kommer att överklaga beslutet.

"Ärendet rör en liten del av mobilmarknaden och handlar om saker som hände för länge sedan", framhåller Telenor.

Ärendet handlar om vilka marginaler som Telenor tog ut som grossist gentemot aktörer som tillhandahöll mobilt bredband till konsumentledet.

"Det fanns mycket liten efterfrågan på mobilt bredband som separat produkt (levererat via USB-dongel) under 2008-2012, och marknadsefterfrågan har senare skiftat till andra produkter", skriver Telenor.