TELEKOM: EU BÖR HÖJA KRAV PÅ 5G-LEVERANTÖRER - KOMMISSIONEN

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen uppmanade på tisdagen EU-länderna att höja säkerhetskraven på leverantörer och operatörer av 5G-nät.

EU-länderna har rätt att utesluta företag från deras marknader av nationella säkerhetsskäl, betonade kommissionen.

Rekommendationen kommer delvis mot bakgrund av farhågor kring om kinesiska Huawei är en säkerhetsrisk. Kinesiska staten kräver att alla kinesiska bolag bidrar till den nationella säkerhetspolitiken.

"Skydd av 5G-nät syftar till att skydda infrastrukturen som kommer att stödja vitala funktioner i samhället och ekonomin", sa Mariya Gabriel, kommissionär för den digitala ekonomin, i ett uttalande.

"Det gäller energi, transport, bank och sjukvård, liksom mer automatiserade fabriker i framtiden. Men det gäller också att skydda våra demokratiska processer, som val", fortsatte hon.

EU-toppmötet den 21-22 mars gav sitt stöd åt att EU-länderna samarbetar om säkerheten i 5G-nät.

Ett certifieringssystem för 5G-produkter, processer och tjänster ska sjösättas enligt cybersäkerhetslagen.

Till den 15 juli ska alla EU-länder genomföra nationella riskbedömningar och överlämna dem till kommissionen och Europeiska cybersäkerhetsbyrån Enisa.

Till årsskiftet ska EU-länderna enas om åtgärder mot hot som har identifierats.

USA har uppmanat EU att gå längre och helt utestänga Huawei och andra kinesiska bolag från europeiska kommunikationssystem av säkerhetsskäl.