Teckningsperioden inledd - Litium siktar på Norden

Sälj och marknad, geografisk expansion samt ökat tempo i produktutvecklingen; det ska e-handelsplattformen Litium använda 24 miljoner kronor i emissionskapital till.

"Vi förändrar branschen till att bli mycket mer värdeorienterad.", säger vd:n Henrik Lundin.

image

Onsdag den 6 april inledde Litium sin teckningsperiod inför listningen på AktieTorget. Den 27 april avslutas teckningstiden och bolagets vd har en intensiv period framför sig med roadshows och filminspelning för att värva nya aktieägare till bolaget. Av de 24 miljonerna som emissionen omfattar är 14 miljoner redan garanterade av befintliga ägare och det är framförallt små institutioner och privata sparare som emissionen riktar sig till, enligt Henrik Lundin.

"Sedan 2013 har Litium varit ett renodlat produktbolag. Nu har vi arbetat oss fram till en sådan fördelaktig position att vi väljer börsnotering för att accelerera in i nästa fas."

År 1998 bildades Litium i Jönköping som ett konsultbolag med produkter inom Internetteknologi. Med hjälp av FastPartner, till dags dato Litiums huvudägare, och affärsmannen Sven-Olof Johansson utvecklades bolaget i snabb takt och hade 2010 närmare 80 anställda. Litium lanserade sin första e-handelsprodukt 2008 och investerade kraftigt i plattformen.

"Vårt e-handelserbjudande har funnits sedan 2008. Vid den tidpunkten växte Litium snabbt, men det fanns konfliktytor mellan att sälja en e-handelsplattform och driva konsultverksamhet samtidigt, vilket fick oss att renodla verksamheten 2013. Då började vi om som ett produktbolag."

Affärskompetens framför teknik

Sedan 2008 har Litium utvecklat en plattform och tjänster inom e-handeln med fokus på tre delar: försäljning via e-handeln, digital marknadsföring och produkthantering, vilket ger fokus på sälj och marknad framför tekniskt underhåll. Från 2014 har man erbjudit plattformen och paketeringar via en molntjänst, Litium On Demand. Med Litiums paketeringar är plattformen mer standardiserad, mindre skräddarsydd. Detta är ett medvetet val av bolaget.

"Skräddarsydd är jättebra om kunden har unika behov. Men det är rent kontraproduktivt om skräddarsytt innebär att uppfinna hjulet om och om igen.", förklarar Henrik Lundin. Majoriteten av branschens aktörer, däribland Litiums direkta konkurrenter, har enligt Henrik Lundin för mycket fokus på tekniken och för lite på affärsvärde och försäljning. Litiums affärsidé och värdegrund baseras på raka motsatsen.

"Vi har 80 procent färdigt i vår plattform medan 20 procent implementeras specifikt efter kundens unika behov. Det ger en kraftigt reducerad 'time to market' tillsammans med ökad fokusering på sälj, design och varumärkesbygge. Kunden kommer mycket längre på samma budget. Med Litium kan ett mellan- till stort bolag komma igång med sin e-handel på 100 dagar. Det är 'unheard of' i andra bolag."

På detta sätt vill Litium förskjuta fokus från teknik och IT till affärsvärde och sälj."Vår vision är att förändra branschen till att bli mycket mer värdeorienterad. Branschen är alldeles för teknisk.", säger Henrik Lundin.

Molntjänsten tar mark

Bolagets molntjänst har kommit att betyda mer för verksamheten än vad Henrik Lundin och kollegor förväntade sig. Redan första året stod molntjänsten för ca 40 procent av Litiums nya affärer. I fjol steg siffran till 50 procent och i år uppskattar Litium att molnet utgör 60 procent av de nya affärerna. Förskjutningen till molntjänsten får effekt på bolagets siffror. Under 2015 ökade Litiums avtalsintäkter med 20 procent medan omsättningen stannar vid fem procent. Betalningsmodellen för molnet respektive färdig produkt är den bakomliggande anledningen."För molntjänsten tar vi ut en månatlig prenumerationskostnad vilket ger högre intäkter i längden. Däremot ser det ut som att Litium tjänar mindre då vi tidigare arbetat med förskottsbetalning. Jämför 300 000 kronor i en klumpsumma med 10 000 kronor i månaden.", berättar Henrik Lundin.

Redan i dag består majoriteten av Litiums 250 kunder av B2B-verksamhet. Men bolaget förväntar sig ytterligare ökning inom B2B då dessa har släpat efter på e-handel. En ökning, eller "boom", som vd:n redan tycker sig ha sett i bolagets kunder.

Lars-Olof Norell ny styrelseordförandeLitium har sedan februari i år tagit in Lars-Olof Norell som styrelseordförande. Tidigare har FastPartners representant Lars Karlsson, även storägare i Litium, suttit länge som styrelseordförande men har nu klivit ner till ledamot. Lars-Olof Norell har tidigare varit vd för svenska Episerver och är, enligt Henrik Lundin, "en tungviktare" med erfarenhet av en internationell etablering som Litium nu siktar på. Bolaget har redan inhämtat order från utlandet, med nuvarande expansion i Norge, men med hjälp av emissionskapitalet ska detta accelereras ytterligare.

"Redan i dag är vi topp tre i Norden inom vårt segment och konkurrensen finns men är inte trängande på vår spelplan. Litium riktar sig inte till småföretag. För mellan- och stora företag finns det bara runt tre till fyra aktörer som vi ständigt stöter på.", säger Henrik Lundin.

Den långa ägartraditionen med huvudägare Sven-Olof Johansson är en av Litiums framgångsfaktorer, enligt vd:n, som benämner FastPartner som en stabil ägare som har bidragit mycket genom åren med en stark ekonomi. FastPartner äger, före emissionen, 33,3 procent i Litium och har förbundit sig att köpa ytterligare 325 000 aktier till ett värde av 3,25 miljoner kronor. Henrik Lundin kommer själv teckna knappt 16 000 aktier för nästan 160 000 kronor.

/Emelie Lundgren

===========================================================

Fakta erbjudandet

Teckningskurs: 10 kronor per aktie

Minsta post för teckning: 500 aktier

Teckningstid: 6 april till 27 april

Handelsplats: AktieTorget

Preliminär första dag för handel: Under vecka 20, 2016.

Antal erbjudna aktier: 2,4 miljoner

Totalt antal aktier efter emission: Högst 6 593 776 (innan teckningsoptioner)

Emissionsbelopp: 24 miljoner kronor

Värdering pre-money: 41,9 miljoner kronor

Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance AB

image

Vd Henrik Lundin

=============================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.

===========================================================