Sydbank: Avhopp sägs vara grundade i förvärvssamtal m Spar Nord

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sydbanks vd och ordförande har hållit möte med seniora företrädare för Spar Nord Bank under augusti för att diskutera möjligheten till att inleda förvärvssamtal, rapporterar danska Finans med hänvisning till källor.

Nyheten om att Sydbank och Spar Nord Bank kan vara på väg mot en sammanslagning kommer dagarna efter att Sydbanks ordförande Torben Nielsen och ytterligare två styrelseledamöter avgått. Enligt lokal media var avhoppen en konsekvens av oenigheter om hur banken ska styras samt om den framtida strategin.

De styrelseledamöter som lämnar påstås vara upprörda över att Sydbank inte har varit intresserade av samgåendenärmanden från en annan stor dansk bank.

Specifikt ska avhopparna ha varit av åsikten att en affär skulle kunna ske med Sydbank som den dominerande parten efter en sammanslagning.

Den danska bankmarknaden är liksom stora delar av övriga Europa klart mer fragmenterad än den svenska, och många bedömare har spått en framtida konsolidering, bland annat för att möta den makroekonomiskt utmanande långvariga lågräntemiljö som gjort konventionell lånverksamhet mindre lönsam.

Lars Mikkelgaard-Jensen, tidigare "Managing Director", har valts till ny styrelseordförande och Jacob Nielsen, vd, blir ny vice styrelseordförande.

"I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer nya initiativ att presenteras som syftar till att stödja en bättre balans mellan intäkter och kostnader", uppgav Sydbank i pressmeddelandet.

Finans rapporterade i tisdags att avhoppen innebär att Sydbank kan få svårt att leva upp till myndigheternas kompetensregler.

Liksom för den större och skandalhärjade konkurrenten Danske Bank har Sydbanks börskurs fallit brant det senaste året. Båda aktierna är ned nära 50 procent.