SWEDOL: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 88 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Järnhandelskedjan Swedol, som Momentum lade ett bud på den 11 november i fjol, redovisar ett resultat efter skatt på 88 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (109). Resultatet per aktie uppgick till 1:06 kronor (1:31).

Det framgår i bolagets delårsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 1.068 miljoner kronor (978).

Rörelseresultatet blev 118 miljoner kronor (136) och rörelsemarginalen var 11,0 procent (13,9).

Den organiska tillväxten var 4,2 procent och det beror, enligt bolaget, på att bolaget har ökat sina marknadsandelar.

En utdelning om 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:20).