Swedbank:spår tot kostnader 21,5 mdr kr 2020 ex sanktionsavgift

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank uppskattar att de totala kostnaderna för helåret 2020 kommer att uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor - exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ökningen på 1,5 miljarder kronor jämfört med tidigare uppskattning beror främst på högre utredningskostnader, ytterligare förstärkningar av arbetet mot penningtvätt och ökade insatser för att motverka effekterna av Covid-19 för våra kunder.

"Då de svenska och estniska myndigheterna, samt Clifford Chance, slutfört sina utredningar har banken nu en fullständig bild av de historiska bristerna i processerna för att motverka ekonomisk brottslighet. Det gör att vi bättre kan uppskatta kostnaderna kopplade till både utredningarna och det åtgärdsprogram som syftar till att komma till rätta med bankens tillkortakommanden", skriver Swedbank.

Kostnaderna för utredningarna uppskattas i nuläget till totalt 1,55 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar en ökning med 750 miljoner kronor jämfört med tidigare uppskattning. Dessa kostnader omfattar den avslutade Clifford Chance utredningen, de pågående utvärderingarna av bankens regelefterlevnad och kultur, valideringen av bankens åtgärdsprogram, samt juridisk rådgivning under året.

Banken kommer dessutom att ytterligare stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet med anledning av de slutsatser som framkommit i de olika utredningarna. Detta åtgärdsprogram beräknas kosta totalt 1,1 miljarder kronor för helåret 2020, en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Swedbank har också beslutat att öka insatserna för att motverka effekterna av covid-19-pandemin för sina kunder. Dessa satsningar består bland annat av ökad tillgänglighet i kanaler som inte kräver fysiska möten, som telefonbanken och de digitala kanalerna. Dessutom ökar Swedbank kapaciteten och stärker stabiliteten i sina IT-system för att hantera den ökade datatrafiken.

"Sammantaget beräknar vi att detta kommer att öka kostnaderna för 2020 med cirka 250 miljoner kronor", heter det.

Samtidigt leder försvagningen av den svenska kronan till nominellt stigande kostnader. Baserat på valutakurser vid utgången av första kvartalet uppskattas helårseffekten uppgå till cirka 250 miljoner kronor.

"Vi vill samtidigt påminna om att en svagare krona är positivt för bankens nettoresultat", heter det.

Sammantaget förväntas totala kostnaderna för helåret 2020 alltså uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor, exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen.