Swedbank-prognos: BNP ökar 3,0% 2016, 2,6% 2017

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi drivs av en stark inhemsk efterfrågan med god utveckling i såväl hushållens som offentlig konsumtion och investeringar, men drivkrafterna försvagas under 2016 och 2017.

Det skriver Swedbank i en uppdaterad konjunkturprognos på torsdagen.

"En fortsatt hög tillväxt och stark arbetsmarknad kräver reformer. Regeringens vårproposition ger en svag finanspolitisk stimulans utan att leverera reformer som stärker svensk tillväxt på sikt. Var är investeringarna och arbetsmarknadsreformerna som krävs för att långsiktigt stärka svensk tillväxt och konkurrenskraft?", säger chefekonom Anna Breman i en kommentar.

Sveriges BNP, kalenderkorrigerat, väntas öka med 3,0 procent i år och 2,6 procent nästa år. I den föregående prognosen, i januari, räknade Swedbank med en BNP-tillväxt på 3,1 procent i år och 3,1 procent 2017.

BNP, icke-kalenderkorrigerat, väntas öka med 3,3 respektive 2,3 procent. (I januari-prognosen +3,4 respektive +2,3 procent).

Reporäntan väntas ligga på -0,50 procent i december 2016 och 0,00 procent i december 2017.

Swedbank skriver att hög tillväxt och stark arbetsmarknad gör att inflationstrycket börjar normaliseras. Underliggande inflation, KPIF, har stigit och var 1,5 procent i årstakt i senaste utfallet.

"Det gör att Riksbanken inte längre kommer att stimulera tillväxten med lägre räntor. Riksbanken kommer att låta repo-räntan ligga kvar på -0,50 procent in i 2017 och mycket gradvis börja normalisera räntan mot noll mot årsskiftet 2017/2018", skriver Swedbank.

De förväntar sig att Riksbanken fortsätter, men samtidigt gradvis trappar ned, obligationsköpen under andra halvåret 2016. Syftet är att förhindra att kronan stärks för snabbt och för mycket.

När Riksbanken, liksom andra centralbanker, inte har mycket krut kvar i den penningpolitiska arsenalen kommer allt mer fokus att riktas mot finanspolitiken. Finanspolitiken fortsätter att ge en viss tillväxtskjuts 2016-2017 då flyktingvågen ger ökade kostnader för migration och integration.

"Den långsiktiga effekten på svensk ekonomi av flyktingvågen kommer främst att avgöras av hur integrationen fungerar på arbetsmarknaden", skriver Swedbank, men konstaterar att integrationen i dagsläget fungerar dåligt.

Swedbank                    2016    2017
==============================================================
BNP                       3,3    2,3
Arbetslöshet                  6,6    6,2
KPI                       1,7    2,5
==============================================================

Bild: BNP-prognos

image