SWEDBANK: NY LEDAMOT MED KOMPETENS OM REGELEFTERLEVNADSFRÅGOR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbanks valberedning föreslår nyval av Kerstin Hermansson som styrelseledamot. Kerstin Hermansson kommer att bidra i styrelsearbetet med sin kompetens i frågor som rör regelefterlevnad och värdepappersfrågor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med anledning av den senaste tidens rapportering om misstänkt penningtvätt avser valberedningen att under våren arbeta med att ytterligare förstärka Swedbanks styrelse i syfte att höja förtroendet för banken", heter det i pressmeddelandet.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer.

Kerstin Hermansson är tidigare vd i Svenska Fondhandlareföreningen, och har som expert deltagit i flera utredningar på uppdrag av regeringen när det gäller regelverket för värdepappersmarknaden. Hon har nära bevakat regelutvecklingen i EU under de senaste tio åren med fokus på värdepappersmarknaden. Hon har också varit aktiv inom European Banking Federation och ESMAs (Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten) Securities and Markets Stakeholder Group.