SVOLDER: ROLF LUNDSTRÖM KONCERNINTERN TRANSAKTION AV AKTIER (R)

(Förtydligar: handlar om en koncernintern transaktion)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Dirkt) Provobis Invest, där finansmannen Rolf Lundström är vd, har sålt hela sitt innehav om nästan 2,9 miljoner aktier i Svolder till Strategiq Capital, som ingår i samma koncern som Provobis.

Det visar ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.

Den koncerninterna transaktionen har inte medfört någon förändring i storleken av moderbolaget Rolf Lundströms samlade aktieinnehav avseende antalet aktier eller röster.