SVERIGES INGENJÖRER: FORTSATT HÖGKONJUNKTUR SOM NU PLANAR UT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Högkonjunkturen fortsätter i Sverige och det finns inget i dagsläget som tyder på någon större nedgång. Det man kan se hittills är en utplaning på en hög nivå.

Det säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius till Nyhetsbyrån Direkt.

"Många säger att konjunkturen viker, men det handlar i så fall om att konjunkturen viker från en otroligt stark högkonjunktur till en normal högkonjunktur. Vi ser inget som talar för att Sverige är på väg mot en lågkonjunktur och våra medlemmar är en tidig indikator på konjunkturen", säger hon.

Hon säger att många företag fortsatt har en mycket stark orderingång, där det finns de som får tacka nej till nya order för att de inte har nog med kapacitet för att hantera dem.

"Det vi kan se är att konjunkturen planar ut på en hög nivå, det är den indikation vi har i dagsläget från bland annat våra medlemmar", säger Camilla Frankelius.

Hon tillägger att det moln som finns på konjunkturhimlen är bostadsbyggandet, vilket förutom för byggsektorn också får effekter på tillverkningsindustrin som underleverantörer.

"Men signalerna vi får därifrån är att nedgången planar ut", säger hon.

Hon menar vidare att talet från arbetsgivarhåll om en nedväxling i konjunkturen är en "klassisk förfäktning" inför avtalsrörelsen.

"Det är ett klassiskt sätt för arbetsgivarsidan att förklara varför det ska ske en nedväxling, men i siffrorna är det en fortsatt högkonjunktur på en normal nivå", säger Camilla Frankelius.