SVERIGE: STORA FALLET I KI KOMMER I APRIL ISTÄLLET - SEB

STOCKHOLM (Direkt) Konjunkturinstitutets barometer visade på en tydlig nedgång i mars, men väntat var nog ett ännu större fall. Eftersom många företag svarade tidigt, innan coronapandemins effekter stod klara, ger barometern nog en för ljus bild och det stora faller lär komma i april istället.

Det säger Johan Javeus, chefsstrateg vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

"KI-barometern var inte bra på något sätt, men många hade nog väntat sig ett ännu djupare fall än det vi såg nu. Men jag tror inte det är någon större lättnad utan istället räknar man nu bara med att det stora fallet kommer i april istället. Svarsperioden är väldigt viktig nu när allt händer så snabbt", säger han.

Den sammanfattande barometerindikatorn sjönk till 92,4 i mars från 98,7 i februari, den lägsta nivån sedan 2013. Många andra konfidensindikatorer har dock fallit kraftigare och en förklaring till den relativt milda nedgången i KI-barometern kan vara att en klar majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden, utan vetskap om de senaste veckornas effekter av covid-19.

"Sedan har inte sådan här statistik så stor effekt på marknaderna just nu. Alla räknar med att den statistik som kommer in kommer att vara någonstans mellan skitdålig och katastrofal. Allting som normalt sett är ledande är i dag, tyvärr, också det rätt tillbakablickande. Det är mer en spegel av vad alla redan misstänker och fruktar", säger Johan Javeus,

Han säger att med det snabba händelseförloppet hamnar även indikatorer i bakgrunden för marknaderna.

"Det viktiga nu är nyhetsflödet och alla indikationer om hur lång förlamningsperioden i ekonomin kommer att vara. Detta är betydligt viktigare än statistik just nu", säger Johan Javeus.