SVENSK HANDEL: SÄMRE FRAMTIDSTRO I BUTIKER, NED I E-HANDEL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butikshandlarnas framtidstro försämrades i november. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, sjönk till 96,3 i november jämfört med 102,9 i oktober.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

E-handlarnas framtidstro försämrades. Framtidsindikatorn sjönk till 100,1 i november från 107,4 i oktober.

Handelsbarometern      nov    okt   Diff  Diff %
==============================================================
Butikshandel                         
Framtidsindikator      96,3   102,9   -6,6   -6,4%
Indikator egen butik    102,8   108,2   -5,4   -5,0%
                               
E-handel                           
Framtidsindikator     100,1   107,4   -7,3   -6,8%
Indikator egen verksamhet 105,0   111,9   -6,9   -6,2%
==============================================================

Bild: Handelsbarometern

image