STRAX: TILLVÄXT 2,2% 1 KV, BRUTTOMARGINAL 26,3%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strax försäljning under första kvartalet 2019 uppgick till 22,6 miljoner euro (22,1), motsvarande 2,2 procent i tillväxt. Bruttomarginalen uppgick till 26,3 procent (30,4).

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet under första kvartalet blev 1,4 miljoner euro (1,0) och koncernens resultat för perioden uppgick till 0,2 miljoner euro (-0,7) motsvarande 0:00 euro per aktie (0:00). Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 21,7 miljoner euro (21,0).

Rörelsekostnaderna minskade med 1,5 miljoner euro under det första kvartalet 2019 jämfört med föregående år som ett resultat av de kostnadsbesparingar som initierade under 2018, skriver Strax.

"Strax förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna förväntas vara stabila", heter det.

"När vi nu rapporterar vårt första kvartal sedan avyttringen av Gear4 är jag nöjd med att försäljningen har mer än hållits uppe och att vår lönsamhet samtidigt har ökat, tack vare de kostnadsbesparingar inklusive personalneddragningar som genomfördes under det andra halvåret 2018. Under kvartalet genomförde vi även förvärvet av Brandvault och därigenom fortsätter vår satsning inom e-handel för att uppnå breddning av försäljningskanaler och tillväxt", kommenterar vd Gudmundur Palmason i rapporten.