STORBRITANNIEN: EU-LÄNDERNA ENAS OM SINA KRAV I FÖRHANDLINGARNA

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-länderna enades på måndagen preliminärt om mandatet till förhandlingarna med Storbritannien om den framtida relationen, inklusive ett frihandelsavtal.

Ländernas EU-ambassadörer (Coreper) enades under en extra session efter att Frankrike i förra veckan försenade arbetet med krav på tuffa villkor i mandatet.

När EU-ministrarna träffas på tisdagen väntas de fatta det formella beslutet utan ändringar.

Den stora knäckfrågan har varit hur EU kan se till att Storbritannien inte dumpar regler inom till exempel miljö, arbetsmarknad och skatter för att få konkurrensfördelar.

En så kallad jämn spelplan är EU:s krav för att ge Storbritannien tullfri tillgång till EU:s inre marknad.

I förhandlingarna på ambassadörsnivå krävde Frankrike mer långtgående försäkringar om att Storbritannien anpassar sin lagstiftning - också framåt i tiden. Tydliga straff ska också finnas vid brittiska avvikelser, som indragna förmåner.

Dock har den brittiska regeringen sagt att sämre tillgång till inre marknaden är ett pris man är villig att betala för att kunna låta brittiska regler avvika.

Mandatet är de 27 EU-ländernas instruktioner till kommissionen, som förhandlar med Storbritannien å ländernas vägnar.

Kommissionen kommer att återrapportera till länderna efter varje förhandlingsrunda och eventuellt då få sina instruktioner justerade.