STORBRIT: PPI +0,3% I JULI JMF JUNI

STOCKHOLM (Direkt) Brittiska producentpriser steg 0,3 procent i juli, jämfört med månaden före, enligt icke säsongsjusterad statistik. Jämfört med motsvarande månad föregående år steg priserna 1,8 procent.

Enligt Reuters enkät väntade analytikerna att PPI skulle ha stigit 0,1 procent under månaden, och stigit 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

I juni sjönk PPI med 0,1 från månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna med oreviderade 1,6 procent.