Storbrit: lägre inflationstakt i december

STOCKHOLM (Direkt) Storbritanniens konsumentpriser var oförändrad i december jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 1,3 procent, enligt den brittiska statistiska centralbyrån.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,2 procent jämfört med månaden före och att inflationstakten skulle vara 1,5 procent, enligt Bloomberg News snittprognos.

I november var inflationstakten 1,5 procent.

Kärninflationen uppgick till 1,4 procent i december, en nedgång från 1,7 procent föregående månad. Väntat var 1,7 procent.

KPIH-inflationen, som inkluderar boendekostnader och är det föredragna måttet hos Bank of England, uppgick till 1,4 procent, jämfört med 1,5 föregående månad.

Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2 procent, mätt som KPI.

Flera BOE-ledamöter har flaggat för att det kan bli aktuellt med en räntesänkning, kanske redan vid policymötet den 30 januari.