STORBRIT: KPI VAR OFÖR I JULI JMF JUNI, +2,1% JMF JULI 2018

STOCKHOLM (Direkt) Storbritanniens konsumentpriser var oförändrade i juli jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 2,1 procent, enligt den brittiska statistiska centralbyrån.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha varit sjunkit 0,1 procent jämfört med månaden före och att inflationstakten skulle vara 1,9 procent, enligt Reuters snittprognos.

I juni var inflationstakten 2,0 procent.

Kärninflationen uppgick till 1,9 procent i juli, upp från 1,8 procent från föregående månad. Väntat var 1,8 procent.

KPIH-inflationen, som inkluderar boendekostnader och är det föredragna måttet hos Bank of England, uppgick till 2,0 procent, jämfört med 1,9 föregående månad.

Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2 procent, mätt som KPI.