STORBRIT: JOHNSONS BESLUT OLAGLIGT ENLIGT SKOTSK DOMSTOL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En skotsk domstol har efter överklagan kommit fram till att beslutet från premiärminister Boris Johnson att ajournera parlamentets verksamhet inte var förenligt med lagen.

Det rapporterar Reuters.

De tre domarna var eniga i sitt utlåtande. Detta kommer nu att överklagas till Högsta domstolen i Storbritannien, som kan komma att behandla frågan på tisdag.