STORBRIT: INFRASTRUKTURSATSNINGAR SKA LYFTA UK UR KRISEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Boris Johnson lovade på tisdagen att han skulle ta den brittiska ekonomin ur krisen bland annat genom att skynda på infrastrukturinvesteringar.

Det rapporterar internationella medier.

"Vi kan inte bara vara krisens fångar", sade han. "Vi måste jobba fort för vi har redan sett det svindlande fallet i BNP".

Han jämförde sin plan med USA:s nya giv på 30-talet som skulle ta landet ur depressionen.

"Jag är medveten… om att det låter som en enorm mängd av statlig inblandning, det låter som en ny giv… om det är så, är det så det är tänkt att låta", sade han.

Huvudbudskapet i tisdagens tal var sedan tidigare kända investeringar på 5 miljarder pund. Frågan kvarstår dock hur dessa ska finansieras.