STORBRIT: FYRA UTMANINGAR FÖR FINANSMINISTER SUNAK - ING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) När den brittiske finansministern Rishi Sunak i dag förbereder sig på att presentera sin ekonomiska sommaruppdatering kommer han att vara akut medveten om att många av de klassiska åtgärder som normalt används för att öka efterfrågan kanske inte är till mycket nytta i den nuvarande krisen.

Det skriver ING i ett kundbrev på onsdagen.

Ekonomerna ser fyra utmaningar för finansministern - stigande arbetslöshet, lokala nedstängningar, ovilliga konsumenter och osäkerhet på bostadsmarknaden.

När det gäller den stigande arbetslösheten lyfter ING fram att även om de flesta sektorer nu är eller kommer att öppnas de kommande dagarna så står det klart att åtgärder för social distansering kommer att göra det svårt för många sektorer att gå med vinst. Dessutom ändrar pandemin köpbeteenden, vilket skapar dramatiska skillnader i var människor spenderar sina pengar.

Hittills har regeringens permitteringsprogram varit framgångsrikt i att hindra jobbförluster, men programmet kommer att justeras de kommande veckorna och kräva att företagen bidrar mer till permitteringslönerna - och detta ses som en potentiell katalysator för företag att fatta sina uppsägningsbeslut.

En opinionsundersökning från Opinium tyder på att färre än hälften av företagen avser att behålla all sin permitterade personal.

Eftersom problemen är mest akuta för besöksnäringen, rekreation och detaljhandel ökar trycket på riktade stöd till dessa sektorer.

Finansminister Sunak kommer också att vara under ökad press att berätta hur kan tänker sig att dämpa smällen från lokala nedstängningar, varav den första nu pågår i Leicester. Här har regeringen tillåtit företag att återinföra permitteringar, förutsatt att de har använt programmet tidigare.

Utsikterna för arbetslösheten är också i sig själv kopplad till hur de som har varit mer lyckosamma att ha kvar sin inkomst ändrar sina köpvanor när ekonomin öppnas igen.

Trots att regeringen har lanserat en rad kampanjer för att försöka locka konsumenterna tillbaka till butiker och restauranger så pekar tidiga data på att människor fortfarande är försiktiga. Nästan två tredjedelar av dem som tillfrågades av YouGov förra fredagen uppgav att de antingen inte skulle gå till puben förrän senare i år, eller inte alls.

"För finansdepartementet är detta en lurig nöt att knäcka. En av de många ovanliga egenskaperna för denna kris är att besparingarna för många individer har ökat ofrivilligt, speciellt för den övre delen av inkomstspektrat. Det tyder på att för många beror ovilligheten att engagera sig i detaljhandel eller besöksnäringen på säkerhet, snarare än finansiella skäl", skriver ING och tillägger att skattesänkningar kanske inte vore speciellt gynnsamt just nu.

Det förekommer uppgifter om att finansministern överväger en momssänkning, men risken är att pengarna bara skulle sparas snarare än konsumeras. Enligt ING skulle kanske de som påverkats mest av krisen skulle ha större nytta av mer direkta stöd i form av inkomst/sysselsättningsbidrag.

ING konstaterar att bostadsmarknaden förblir något av ett "wildcard" i de nuvarande ekonomiska utsikterna.

Samtidigt som stigande arbetslöshet pekar mot ett fall i bostadspriserna så verkar det ha varit en ökad aktivitet de senaste veckorna när marknaden öppnats igen. ING pekar på att det har synts en dramatisk ökning av bolåneansökningar i USA, vilket speglar att den genomsnittlige bostadsköparen kanske inte har påverkats så mycket av den nuvarande krisen.

Den kvardröjande osäkerheten har dock lett till ökade diskussioner om en tidsbegränsad sänkning av skatten för dem som köper en bostad, men enligt ING kan en sådan skattesänkning visa sig mindre effektiv än man hoppats på.

Ekonomerna misstänker att transaktionsvolymerna på bostadsmarknaden kommer att börja avta i höst, trots den senaste tidens ökade aktivitet. Detta beror främst på att förväntningarna om ökad arbetslöshet har stigit betydligt de senaste veckorna, vilket är en påminnelse om att de som behållit sina jobb hittills kommer att vara ovilliga att fatta betydande finansiella beslut innan riskerna kring viruset har avtagit.