Storbrit: fortsatt trögt för detaljhandeln i december

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin sjönk 0,6 procent i december, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade försäljningen 0,9 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,6 procent under månaden och ha ökat med 2,7 procent jämfört med samma månad året före, enligt Bloomberg News enkät.

I november sjönk försäljningen (inklusive bensin) med reviderade 0,8 procent (-0,6) samt steg med reviderade 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år (+1,0).

Detaljhandelns försäljningsvolym, exklusive bensin sjönk 0,8 procent i december, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg försäljningen 0,7 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,8 procent under månaden och ha stigit med 3,0 procent jämfört med samma månad året före.

I november sjönk försäljningen (exklusive bensin) med reviderade 0,8 procent jämfört med föregående månad (-0,6) och steg med reviderade 0,6 procent jämfört med samma månad föregående år (+0,8).

Under december sjönk försäljningen av textilier, kläder och skor 2,0 procent jämfört med föregående månad. Från samma månad året före sjönk försäljningen 3,0 procent.