Storbrit: detaljhandeln sjönk kraftigt i april

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin, sjönk 18,1 procent i april, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år minskade försäljningen 22,6 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha minskat 16,0 procent under månaden och ha tappat 22,2 procent jämfört med samma månad året före, enligt Trading Economics konsensusprognos.

I mars sjönk denna försäljning 5,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Detaljhandelns försäljningsvolym exklusive bensin sjönk 15,2 procent i april, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år sjönk försäljningen 18,4 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha sjunkit 15,0 procent under månaden och ha tappat 18,2 procent jämfört med samma månad året före.

I mars sjönk försäljningen (exklusive bensin) med 4,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Under april sjönk försäljningen av textilier, kläder och skor 50,2 procent jämfört med föregående månad.