STORBRIT: DETALJHANDEL -0,3% I FEBRUARI JMF JANUARI

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin sjönk 0,3 procent i februari, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år var försäljningen oförändrad.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha ökat 0,2 procent under månaden och ha ökat med 0,8 procent jämfört med samma månad året före, enligt Trading Economics konsensusprognos.

I januari steg försäljningen (inklusive bensin) med 0,9 procent samt steg med oreviderade 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Detaljhandelns försäljningsvolym, exklusive bensin sjönk 0,5 procent i februari, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg försäljningen 0,5 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha sjunkit 0,2 procent under månaden och ha stigit med 1,1 procent jämfört med samma månad året före.

I januari steg försäljningen (exklusive bensin) med 1,6 procent jämfört med föregående månad och steg med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år.