STORBRIT: AVTALSLÖS BREXIT BRYTER EJ MOT FREDSAVTAL - DOMSTOL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En domstol i Belfast har fastslagit att ett avtalslöst brexit inte skulle bryta mot långfredagsavtalet, rapporterar Bloomberg News.

Beslutet ska omgående prövas i en högre domstol i Nordirland innan det läggs fram inför den brittiska högsta domstolen nästa vecka.