STILLFRONT: KUNDBETALNINGAR STEG 49% 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stillfronts kundbetalningar steg med 49 procent i det fjärde kvartalet till 537 miljoner kronor. Bakom ökningen ligger främst en stark utveckling i Big Farm: Mobile Harvest, Nida Harb 3 samt tillväxt i mellanstora spel såsom Supremacy 1914. Dessutom har förvärvade Kixeyes fyra spel adderats till portföljen.

Det framgår av rapporten.

Kundbetalningar definieras som intäkter exklusive omräkningsjusteringar enligt IFRS samt andra spelrelaterade intäkter såsom till exempel annonsintäkter.

Stillfronts andel mobila intäkter under fjärde kvartalet var 54 procent jämfört med 56 procent i tredje kvartalet 2019. Under det fjärde kvartalet mjuklanserades EMPIRE: Age of Knights globalt på alla mobila plattformar.

I vd-ordet konstaterar Jörgen Larsson att Stillfront har stärkt balansräkningen genom ett finansieringspaket bestående av nyemission och skuldfinansiering vilket skapar "goda möjligheter" för ytterligare förvärvsaktiviteter framöver.