Starbreeze: gör garanterad företrädesemission om 250 mln kr

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze ska genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av den totala emissionslikviden kommer cirka 70 procent att användas i utvecklingsverksamheten relaterat till utveckling av Payday 3. Återstående cirka 30 procent kommer att användas för att minska skulder, uppges det.

Företrädesemissionen stöds av bolagets största aktieägare, som kontrollerar cirka 40 procent av aktiekapitalet och cirka 57 procent, genom tecknings- och röstförbindelser samt en avsiktsförklaring. Därutöver har bolaget erhållit externt garantiåtagande från ett konsortium av garanter för det återstående emissionsbeloppet. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut garanterad.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som är avsedd att hållas den 13 augusti. Detaljerade villkor väntas offentliggöras runt den 12 augusti.

Teckningsperioden väntas löpa från den 24 augusti till den 7 september.

Starbreeze B-aktie var på förmiddagen ned 11 procent medan A-aktien däremot bara hade backat drygt 1 procent.