STAR VAULT: GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 5,2 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Det Spotlightlistade spelbolaget Star Vaults styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 17.931.034 aktier, motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har satts till 0:29 kronor per aktie och handeln med teckningsrätterna pågår från den 21 augusti till 4 september.

Star Vault har erhållit en avsiktsförklaring på omkring 0,4 miljoner kronor eller cirka 8 procent av den totala emissionsvolymen.