STÅL: GLOBAL STÅLPRODUKTION MINSKADE 13% I APRIL - WSA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produktionen av råstål globalt uppgick till 137 miljoner ton i april 2020. Det motsvarar en minskning med 13 procent jämfört med samma månad 2019.

Det skriver World Steel Association, WSA, i ett pressmeddelande.

I Kina, världens största producent, ökade produktionen under månaden med 0,2 procent, medan produktionen i japan minskade med 23,5 procent.

Även i inom EU var produktionen ner med omkring 23 procent, medan nedgången i USA var 32,5 procent.

På grund av den pågående coronapandemin är många av siffrorna för april uppskattade och kan därför komma att ändras i samband med produktionsuppdateringen för maj, skriver WSA.