STÅL: BOLAG KRÄVER TULLAR FÖR ATT STOPPA INDISK STÅLKRIS - RTRS

STOCKHOLM (Direkt) Indiska stålbolag pressar regeringen rörande att höja importtullar för att bromsa de dramatiskt försämrade omständigheterna för landets stålindustri, rapporterar Reuters.

Det är inte första gången konkurrenssituationen mellan Indien och övriga Asien blossat upp och vållat konflikt. Enligt stålbolagen dumpar länder som Kina, Japan, Sydkorea och Vietnam billigt stål på den indiska marknaden, vilket nu hotar de "hälsosamma vinster" som sektorn lyckats prestera de senaste åren.

Ståljättarna Tata Steel och JSW Steel, som kontrollerar omkring 45 procent av landets marknad, är i de klagandes frontlinje, skriver nyhetsbyrån som hänvisar till källor i bolagstopparna och Indiens regering

I takt med att globala handelskonflikter trappats upp har efterfrågan på indiskt stål sjunkit särskilt dramatiskt jämfört med andra länder. Det utländska stål som inte längre till fullo når ut på världsmarknaden tävlar nu också på den indiska inre marknaden.

"Problemet är importen. Regeringen måste försäkra att våra gränser är skyddade och att gods inte kommer in i Indien och skadar konkurrensen", säger ståljätten JSW:s verksamhetschef Seshagiri Rao.

Mellan april och december i fjol steg Indiens stålimport med 8 procent jämfört med samma period 2017. Under samma period föll exporten med mer än 17 procent, vilket gjorde Indien till världens främsta nettoimportör.

Hittills har regeringen vitsordat att situationen är besvärande och att vissa åtgärder kan bli aktuella. Dock troligen inte med hjälp av tariffer.

Indien har redan förlorat en tvist i Världshandelsorganisationen (WTO) mot Japan efter att ha försökt skydda den inhemska industrin med tullar 2016. Indien planerar dock att överklaga WTO-domen.

Jindal Stainless, landets största producent av rostfritt stål, uppger sig föredra att regeringen inför importtullar på järnmalm samt att politikerna frågar sig vilken påverkan Indiens frihandelsavtal med Japan, Sydkorea och sydostasiatiska länder får för Indiens egen industri.