SSAB: INDUTRADES VD BO ANNVIK FÖRESLÅS TILL STYRELSEN

STOCKHOLM (Direkt) Bo Annvik, nuvarande vd på Indutrade och tidigare vd för Haldex, föreslås som ny styrelseledamot för ståltillverkaren SSAB.

För nyval föreslås också Marie Grönborg, som arbetar inom Perstorpgruppen.

De två ersätter Annika Lundius och Lars Westerberg, som har avböjt omval.

Det framgår av kallelsen till årsstämman.