SPRINT BIOSCIENCE: KOMMER BEHÖVA TA IN YTTERLIGARE KAPITAL - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Sprint Bioscience, listat på First North, redovisar en omsättning om 5,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (0,2).

Rörelseresultatet för perioden blev -10,2 miljoner (-12,4).

"Styrelsen tillsammans med oss i ledningen följer bolagets finansieringsbehov och vi kommer att behöva ta in ytterligare kapital till bolaget för att delvis finansiera den löpande verksamheten, men även för att kunna fortsätta växa bolaget", skriver bolagets vd Jessica Martinsson i rapporten.

I höstas genomförde Sprint en riktad emission som tillförde 10 miljoner kronor. Vid full teckning kan de tillhörande teckningsoptionerna tillföra bolaget upp till 32,7 miljoner kronor fram till maj 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 miljoner kronor under 2019. Under fjärde kvartalet låg motsvarande mått på -11,6 miljoner. De likvida medlen uppgick till 8,4 miljoner kronor vid årsskiftet.