Sportamore: försäljning och rörelsevinst sjönk fjärde kvartalet

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Sportamore, som Footway lagt bud på under måndagsmorgonen, hade en total försäljning på 319 miljoner kronor under årets fjärde kvartal (322), motsvarande en tillväxt på -1,0 procent.

Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (8,8).

I sitt vd-ord vittnar Johan Ryding om en "tuff marknad" och ett "extremt varmt väder". Han skriver vidare att bolaget planerade, och agerade, för mer försäljning genom "en rad projekt och insatser".

Han beskriver vidare ett byte av samarbetspartner för sökordsmarknadsföring där syftet var att förbättra avkastningen och öka automationsgraden.

"…en linje som vi fortfarande tror är rätt men vi konstaterar att vi i detta fall inte lyckades nå effekt tillräckligt snabbt vilket innebar stor negativ påverkan på vår affär under kvartalets första två månader. Mot denna bakgrund valde vi att reversera beslutet och återgå till vår beprövade lösning vilken återimplementerades under december med upptrappning under januari", skriver han i vd-ordet.

Johan Ryding skriver vidare att bolagets varulager "givetvis" har påverkats av den milda vintern och att lageromsättningshastigheten inte har ökat som planerat.

"Vi ser inte att säsongens väder har föranlett en större inkuransrisk utan betraktar eventuella kvarvarande vintervaror vid säsongens slut som en mindre optimal kapitalbindning i väntan på nästkommande vintersäsong", skriver han i vd-ordet.