Sobi: omorganiserar, frigör 200-300 mln kr, utsikter 2019 kvar

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter tillkännagivande av förvärvet av emapalumab med relaterade tillgång avser Sobi att genomföra en omorganisation för att öka fokus av resurser inom FoU till att stödja de två terapiområdena Haematology och Immunology.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya inriktningen kan komma att frigöra 200-300 miljoner kronor på årsbasis 2020 för att möjliggöra återinvesteringar i utvecklingsprojekt i sen fas. Under 2019 tillkommer kostnader om cirka 100-200 miljoner kronor för omstrukturering och övertalighet om cirka 90 tjänster.

Utsikterna för 2019, exklusive kostnader för omstrukturering, är oförändrade.