SMÅBOLAG: DUBBELBUD SAMT RAS OCH UPPGÅNG BLAND GAMING-AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Spelbolag som THQ Nordic och Paradox har haft en svag vecka vilket tyngt småbolagsindex FN25 som backat med drygt 4 procent.

I spelsektorn var det annars rejält upp för Nitro Games, som stigit med 40 procent. Bolaget har genomfört en riktad emission och fått in 47,4 miljoner kronor. Bland investerarna fanns Ola Rollén via Iskossala, Robur Ny Teknik och Ludvig Strigeus, från Spotify.

Inom gaming var det även nedåt för Gaming Corps. Aktien har backat med 17 procent i veckan. Bolaget har inte lyckats med att få in förfinansierade uppdragsavtal som de tidigare informerat om.

Bland vinnarna denna vecka ses två fastighetsbolag som båda fått bud på sig. Klövern har, via det helägda dotterbolaget Dagon, lagt ett bud på Agora, som äger 20 spridda fastigheter i södra Sverige. Agora steg med 58,5 procent vilket var strax under budpremien på 59,6 procent.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har lagt ett bud på preferensaktierna i Karlsbergsvägen 77. Erbjudandet motsvarar maximalt 14,6 procent av totala antalet aktier och 1,7 procent av totala antalet röster i Karlbergsvägen 77.

SBB pekar på att Karlbergsvägen 77 är i behov av att finna annat användningsområde än utveckling av bostäder och SBB har identifierat Karlbergsvägen 77 som en fastighet med potential att bedriva skolverksamhet i.

Preferensaktierna steg med 67 procent.

Inom bioteknik har det varit en något lugnare vecka än brukligt. Danska Intitiator Pharma, som forskar kring erektil dysfunktion, har fått grönt ljus på att återuppta den studie som tidigare pausats.

Det var tidigare i augusti som kursen rasade kraftigt efter en incident med läkemedelskandidateten IPED2015, avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Aktien som är listad på Spotlight har stigit med 22,5 procent i veckan och har därmed återhämtat delar av fallet.

Nedåt har det dock varit för Sprint Bioscience på First North. Aktien har fallit med 25 procent i veckan efter att dess tumörmetabolism-projekt PIP4K2 med Petra Pharma försenats. En annan molekyl har föredragits vilket väntas leda till en försening på cirka ett år.

Hur det kan gå när ett bioteknikbolag inte visar effekt i sina studier blev annars tydligt i veckan. Eurocine Vaccines rasade 59 procent efter att det i en fas 1/2-studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose FLU inte kunde påvisas ha någon adjuvanseffekt i den studerade åldersgruppen.