SLOTTSVIKEN FASTIGHET: NETTORESULTAT -0,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Slottsviken Fastighet redovisar för det första kvartalet 2020 rörelseintäkter på 1,8 miljoner kronor (12,7) och ett nettoresultat på -0,3 miljoner kronor (2,6).

Substansvärdet vid periodens utgång var 1:22 kronor per aktie.

"Med en pågående pandemi i världen så har Slottsviken under dessa förutsättningar klarat sig lindrigt undan hittintills. Bolagets exponering mot sällanköpshandel och restaurang är låg samtidigt som Slottsviken har en låg belåningsgrad på fastighetsinnehavet.", skriver bolagets vd Jakob Österberg i rapporten.