SLEEPO: NETTOMSÄTTNING VÄXTE 27%, EBITDA 0,5 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Sleepo redovisar en nettoomsättning på 24,8 miljoner kronor för räkenskapsårets sista kvartal, till sista maj, jämfört med 19,6 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

Ebitda resultatet uppgick till cirka 0,5 miljoner kronor (-0,3), vilket motsvarar en marginal på 2,0 procent (-1,5).

"Ett styrkebesked är att vi fortsätter att växa försäljningen och ta marknadsandelar samtidigt som vi bibehåller vår bruttovinstmarginal. Bruttovinsten för kvartalet uppgick till 10,3 (8,0) miljoner kronor, vilket motsvarat en tillväxt på 28 procent och en bruttovinstmarginal på 41 procent (41)", skriver bolagets vd Philip Nickolsten.

Orderingången uppgick till 29,4 miljoner kronor, mot motsvarande kvartal förra året då den uppgick till 22,6 miljoner kronor.

Antalet besökare till hemsidan växte med 68 procent och uppgick till 1,2 miljoner varav 79 procent kom via mobil.