SKOGSFOND BALTIKUM: FÖRVÄRVAT 1.280 HEKTAR I LETTLAND

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skogsfond Baltikum har sedan i slutet av oktober förra året förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1.280 hektar i Lettland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt markinnehav uppgår därmed till cirka 1.950 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 16.9000 kubikmeter. Ackumulerad köpeskilling inklusive förvärvskostnader uppgår till cirka 4,1 miljoner euro.