Skingsley: risker på nedsida, ej uppsida, mot våra scenarier

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I och med en ytterst begränsad sikt framåt i rådande hälsokris är det svårt att bedöma vilket av Riksbankens konjunkturscenarion, A eller B, som är mest sannolikt. Jämfört med dessa två scenarier ligger dock riskerna på nedsidan snarare än på uppsidan.

Det indikerade vice Riksbankschef Cecilia Skingsley vid en telefonkonferens med nyhetsbyråer på onsdagen.

"Det här är två scenarier och jag tror fortfarande att det finns en risk att det blir sämre än i något av dessa scenarierna. Sannolikheten att det blir bättre än i bästascenariot bedömer jag är i princip borta", sade hon.

I scenario A antas att nedstängningar och smittspridning lättar under innevarande kvartal medan återhämtningen generellt i världen inleds i det tredje kvartalet. I B-scenariot antas pandemins förlopp bli mer utdraget och återhämtningen betydligt långsammare, påminde hon avseende den penningpolitiska rapporten från mötet i slutet av april.

I scenario A bedömdes svensk BNP (kalenderkorrigerat) minska med 6,9 procent i år men öka med 4,6 procent 2021. Arbetslösheten stiger till 9,0 procent nästa år.

I scenario B minskar BNP med 9,7 procent i år och ökar sedan bara med 1,7 procent nästa år. Arbetslösheten stiger i detta scenario till nivå över 10 procent.

"Jag är i dag inte beredd att säga om det ena scenariot är troligare än det andra", sade hon angående dessa scenarier och framhöll att sikten framåt i nuläget är väldigt begränsad.

Cecilia Skingsley påpekade att vi fortsatt befinner oss i chockfasen av hälsokrisen där många ekonomier fortfarande är helt eller delvis stängda.

Dynamiken i återhämtningen kommer också att ta tid att förstå. Vissa länder kan tänkas kunna komma snabbare ur krisen än andra, resonerade hon angående ytterligare faktorer som gör den "ekonomiska sikten väldigt dålig" i nuläget.

"Ett land som är skickligt på att tillverka livsmedel och sjukvårdsprodukter kommer naturligtvis att ha en snabbare återhämtning än ett land som lever väldigt mycket på tjänster och turism", gav hon som ett exempel avseende detta.