SKF: spår lägre efterfrågan för koncernen fjärde kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Kullagerbolaget SKF redovisar ett rörelseresultat på 2.288 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 2.292 miljoner kronor.

I resultatet ingår -92 miljoner kronor i engångsposter. Analytikerna hade inte prognostiserat några engångsposter.

Försäljningen blev 21.039 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 21.169 miljoner kronor.

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2019 kommer att vara lägre för koncernen jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Efterfrågan väntas bli något lägre för divisionen Industri och lägre för divisionen Fordon.

Geografiskt förväntas efterfrågan bli lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika, relativt oförändrad i Asien, och högre i Latinamerika.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas bli +250 miljoner kronor i det fjärde kvartalet i förhållande till det fjärde kvartalet 2018.