SKANSKA: LETAR BOKLOK-MARK UK, SER LUCKA PÅ MARKNAD - AO-CHEF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggkoncernen Skanska söker efter mark i Storbritannien för att börja bygga så kallade "affordable"-bostäder inom ramen för konceptet "Boklok".

Det säger Claes Larsson, vice vd vid Skanska, som bland annat ansvarar för det "prisvärda" Boklok-segmentet, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det är ett intressant segment på den brittiska marknaden eftersom utvecklare på den marknaden primärt riktar in sig på den högre änden, medan få är verksamma inom prisvärt", säger han.

I nuläget bedriver Skanska knappt någon form av utveckling i Storbritannien. Det viktiga för en Boklok-satsning är dock att ha en "stark byggsida" på plats, vilket Skanska har i Storbritannien, fortsätter Claes Larsson.

Varumärket Boklok ägs till lika delar av Skanska och Ikea där den operativa, byggande, verksamheten bedrivs i Skanskas regi. Samarbetet med Ikea ger en möjlighet att nå ut till potentiella köpare, säger Claes Larsson vidare.

För att kunna erbjuda så kallade "prisvärda" bostäder krävs det att marken det byggs på inte är för dyr. Samtal har förts med politiker och offentliga aktörer som har haft en positiv inställning till en sådan produkt, framhåller han.

Eftersom det samtidigt rör sig om mark i områden som i stort sett bara Boklok intresserar sig för kan det i sin tur tänkas medföra rätt "ingångsvärden", fortsätter Skanskachefen som påpekar att en "djuplodad" analys har gjorts.

Brexit är ett osäkerhetsmoment i nuläget, eftersom modulerna till bostäderna skulle produceras inom EU för att sedan skeppas in till Storbritannien.

"Vi har antagit vissa tariffer i vår analys", säger han med påpekande om att det i nuläget är oklart hur stora kostnaderna kommer att vara att föra in modulerna. På sikt skulle det kunna tänkas att modulerna levereras av en fabrik i Storbritannien, men det är inget som är möjligt från start, lägger han till.

Bolaget har i nuläget leveransavtal med baltiska aktörer avseende moduler som förs in till Norden. Vissa anpassningar kommer att krävas för att möta brittiska lagar och förordningar samt specifika kundbehov på den brittiska marknaden.

"Men själva modulsystemet är detsamma", säger Claes Larsson.

Jämfört med utveckling av "vanliga" bostäder kan Boklok-framställning medföra en viss press på rörelsemarginalen. Det snabba uppförandet som moduler möjliggör kan samtidigt ge en högre avkastning på sysselsatt kapital, påpekar han.

Skanska har tidigare angivit som mål att nå 10 procents rörelsemarginal samt 10 procents avkastning på sysselsatt kapital inom sin bostadsutvecklingsdel som helhet.