SKANSKA: BYGGMARGINAL FOKUS PÅ KAPITALMARKNADSDAG - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hur byggkoncernen Skanska ska förbättra lönsamheten, efter att nedskrivningar hämmat byggmarginalen under de senaste åren, kommer att vara i fokus under torsdagens kapitalmarknadsdag.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Rörelsemarginalen inom Skanskas byggverksamhet uppgick till 0,7 procent under helåret 2018, ett utfall som kan ställas mot det mål om minst 3,5 procent som bolaget satte upp för strategiperioden 2016-2020 (samma mål som under femårsperioden 2011-2015). Det finns förväntningar om en förbättring till 2,4 procent under 2019 och sedan 2,6 procent under kommande två år, enligt Infront Datas analytikerenkät.

DNB Markets har vissa farhågor om att Skanska kommer att sänka vissa finansiella mål under kapitalmarknadsdagen och påpekar att Skanska utöver byggmarginalmålet inte heller nådde upp till 18 procents avkastning på eget kapital under 2018.

Vd:n Anders Danielsson sade i samband med bokslutet för 2018 att han tror att det går att nå 3,5 procents byggmarginal på lång sikt men att Skanska inte kan tänkas "klara det till 2020", då bolaget har problemfyllda projekt som löper på med nollmarginal in i 2021. Det rör sig om två större byggkontrakt i form av flygplatsbygget La Guardia samt vägbygget I-4 Ultimate vilka ska färdigställas under 2021-2022.

Skanska har flaggat för att kapitalmarknadsdagen ska ge "en inblick i strategin med fokus på att förbättra lönsamheten inom Byggverksamheten och fortsätta skapa värde inom Projektutveckling".

I samband med bokslutet för 2018 framhöll finanschefen Magnus Persson att det för Skanska, i och med de attraktiva avkastningsnivåer som bolaget haft inom utvecklingsdelarna, är ett naturligt steg att försöka öka investeringarna ytterligare. Han påpekade samtidigt att bolaget planerar att dra ned intäktsnivån inom byggverksamheten.

Bolagets mål för innevarande femårsperiod är att nå en avkastning på sysselsatt kapital om minst 10 procent inom projektutveckling (13 procent under 2018). Bolaget har i nuläget även som definierat mål att de operativa finansiella tillgångarna/skulderna netto kan vara negativa så att bolaget med hjälp av skuldsättning i rådande lågräntemiljö skulle kunna dra fördel om rätt möjligheter dyker upp. Vid årsskiftet hade bolaget nettotillgångar om drygt 14 miljarder kronor.

Skanskas kapitalmarknadsdag inleds klockan 9.30 på torsdagen den 21 mars och håller på fram till 13-tiden.